ap_F23_20101024051038124  

祝:各位好友聖誕節快樂!   

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(32) 人氣()

DSC04920  

DSC04923  

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()

 11822434_848135418609806_3791034912719027998_n  

小兒子的一對龍鳳姐弟,

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

DSC04837  

兒子休假回來.

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

DSC03882  

人生就是這麼走著.走著.

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

DSC04782  

4/26日星期日.沒有即定的行程.

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()

DSC04752  

四月十日早上,

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

DSC04712

一早起來吃過早餐.

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

DSC04659  

三月二日是我的生日.

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

DSC04577  

大年初二.我們去[扇平山莊]度假.

hua2007hua2007 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()